Jak pracuji

Domluva prvního setkání probíhá většinou po telefonu. Během krátkého rozhovoru společně stanovíme den a čas konzultace, to zda přijde na konzultaci celá rodina i s dítětem (dětmi) nebo jen rodiče a orientačně se domluvíme na tématu.

První konzultace trvá, zhruba 90 minut, aby bylo možné probrat vše důležité a vzájemně se seznámit. Během této konzultace se budeme bavit o tom, kvůli čemu přicházíte, jaký pohled na věc mají jednotliví členové rodiny, co od naší spolupráce očekáváte a jak vám mohu pomoci já. Cílem prvního (někdy i několika prvních) setkání je stanovit vaši zakázku. V některých případech bude stačit jednorázová konzultace, v některých se domluvíme na dlouhodobější spolupráci.

Dlouhodobější spolupráce probíhá většinou formou individuální práce s dítětem prostřednictvím herní terapie (50-ti minutová setkání zpravidla jednou týdně). K té využívám hernu bohatě vybavenou mnoha terapeutickými hračkami, hrami pískovišti, muzikoterapeutickými nástroji a tvůrčím materiálem. S rodiči proces dítěte a celé rodiny pravidelně konzultuji (většinou po 4 - 6 setkáních s dítětem). Na rodinu se dívám jako na systém, jehož jednotliví členové se vzájemně ovlivňují. Má-li problém jeden člen (dítě) , tak je nejefektivnější vedle individuální terapie s dítětem pracovat i s celou rodinou a podporovat změny u všech jejích členů. Společně s dětmi a jejich rodiči hledám cestu k tomu, aby se jim dobře dařilo dohromady a zároveň mohli být každý sám sebou. Při konzultacích nedávám univerzální rady, protože každá rodina, každý člověk je jiný, ale kladu otázky a pomáhám členům rodiny v hledání řešení. Dětem pomáhám prostřednictvím hry poznat a přimout sama sebe, zpracovat traumatické zážitky a posílit jejich odolnost.

Ukončení spolupráce nastává většinou po naplnění zakázky klienta (rodiny, dítěte). Popud k ukončení mohou dát rodiče, terapeut i dítě. Ukončování je důležitý proces, kterému je třeba věnovat dostatek času (více setkání), proto, aby se stalou pro dítě dobrou nikoli traumatizující zkušeností

Při práci respektuji etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii. Všechny informace, které o klientovi během terapie získám, považuji za důvěrné. Vyhrazuji si však právo diskutovat průběh terapie s kolegy v rámci intervizí anebo v supervizi (s podmínkou zachování klientovy anonymity).