O mě

Jsem dětská psycholožka a zároveň máma tří teenagerů. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii a učitelství psychologie pro střední školy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Inženýrský titul jsem obdržela několik let před tím na  Vysoké škole ekonomické v Praze.

Profesní zkušenosti jsem získala dlouholetou prací s dětskými klienty a jejich rodinami na různých pracovištích (krizová intervence na dětské krizové telefonické lince, diagnostická a poradenská práce s dětmi s různým druhem postižení ve speciálně pedagogickém centru, terapeutická práce s maminkami a jejich dětmi v azylovém domě,  vedení volnočasových aktivit pro děti a nízkoprahového klubu pro teenagery  v domě dětí a mládeže, vedení terapeutických skupin ve stacionáři pro adolescenty).

V současnosti kromě vlastní terapeutické a poradenské praxe pracuji jako krizový intervent na lince pro rodiče postižených dětí a jako pracovník psychopodpory pro rodiče postižených dětí.


Baví mě pracovat na sobě a stále rozvíjet své profesní znalosti a zkušenosti, proto jsem absolvovala řadu výcviků a kurzů, které mi jsou velkým zdrojem informací a inspirace: Systematický psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii, Postgraduální výcvik v gestalt terapii dětí a adolescentů, Sandplay - využití herního pískoviště v diagnostice, poradenství a terapii, Kurz muzikoterapie - Cesta k harmonii I., II. a III., Focusing I., Kurzy arteterapie a artefiletiky, Kurz chatové a telefonické krizové intervence pro děti a dospělé, Krátkodobý psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na klienta, Kurz seznamující s diagnostickou metodou SON-R a IDS, Kurz dynamické diagnostiky, Vývojová dysfázie, Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením I. a II., kurzy dětské psychopatologie, Kurz motivačních rozhovorů I., II. a III., Kurz sourozenci postižených dětí, a další. 

Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii.


Svoji terapeutickou práci pravidelně superviduji u PhDr. et JUDr. Stanislavy Dudové a PhDr. Alžběty Michalové