Nabídka


Nabízím poradenství, terapii a krizovou intervenci pro děti, jejich rodiče i dospělé. Individuální terapii a krizovou intervenci poskytuji předškolákům, školákům, adolescentům i dospělým. Poradensky pracuji především s rodiči dětí jakéhokoli věku (i ještě nenarozených).

Rodiče s dětmi se na mě mohou obracet při hledání řešení  (nejen) těchto životních, výchovných a vývojových situací:

 • školní obtíže (adaptace na MŠ, ZŠ, vztahy v kolektivu, s učiteli, zvládání školní docházky, šikana,...)
 • vývojová témata (separační úzkost, období vzdoru, puberta,...)
 • výchovné otázky (téma hranic, motivace dětí, trestů, výchovných stylů, spolupráce rodičů na výchově...)
 • emoční nevyrovnanost (úzkosti, strachy, agresivita, depresivní stavy,...)
 • neklid, zlobení, ADHD (poradenství pro rodiče dětí s hyperaktivními rysy chování, poruchou pozornosti, hůře zvladatelnými prvky v chování dětí, krádeže, lhaní,...)
 • běžné dětské obtíže (obtíže dětí v oblasti jídla, spánku, vylučování, osobní hygieny, zlozvyků, adaptace na příchod sourozence,
 • psychosomatické obtíže (bolesti hlavy, bříška,...)
 • problémy ve vztazích s vrstevníky
 • problémy v rodině, se sourozenci
 • rozvodové  a rozchodové situace v rodině, střídavá péče (poradenství pro rodiče ve fázi předrozvodové, rozvodové, porozvodové, podpora pro děti v tomto procesu), specifika tzv. pachworkových rodin (rodin, ve kterých mají partneři dědi z předchozích vztahů)
 • náročné osobnostní rysy dítěte
 • prožité trauma či velký stres (úmrtí v rodině, velká ztráta, stěhování, nehoda, rozvod, napadení dítěte, šikana,...)
 • postižení dítěte nebo sourozence, nemoc jednoho z rodičů a vícerčat
 • problematika dvojčat a vícerčat